230 zł od banku Santander w aktualnych promocjach

Wraz z początkiem maja Santander Bank znów zachęca do korzystania ze swojej oferty. Dla przypomnienia – w lutym pisałem, że Santander Bank wygrywa w moim osobistym rankingu rachunków bankowych. Bank aktualnie nadal oferuje całkiem dobre bonusy na start.

 1. Można zdobyć 80 zł przy otwarciu rachunku z polecenia. To IV edycja tej promocji banku. Poprzednia zakończyła się z końcem kwietnia. Warunki tej promocji są bardzo łatwe: (1) obie strony mogą zarobić po 80 zł; (2) osoba polecająca ma za zadanie do końca miesiąca następującego po miesiącu otwarcia konta (np. otwarcie rachunku w maju, warunek ten należy spełnić do końca czerwca) zalogować się do Santander internet albo Santander mobile i dokonać płatności na kwotę minimum 300 zł przy pomocy karty i/lub BLIK. Szczegóły w regulaminie. Aktualna edycja programu poleceń trwa od 1 maja 2019 r. do 30 września 2019 r.
  Podając kod polecenia możesz wykorzystać mój: 1000466459. Zapraszam i dziękuję.
 2. Można zdobyć 150 zł za przelew wynagrodzenia i aktywność. Ta promocja banku to jej III edycja, przy czym bank systematycznie obniża wysokość wypłacanej premii. W pierwszej edycji (w której osobiście brałem udział) banko oferował łącznie 300 zł, druga edycja to było już 200 zł, aktualna edycja to 150 zł. Jakie są warunki tej promocji?
  Do promocji można przystąpić do dnia 31 lipca 2019 r.
  Należy założyć rachunek wraz z kartą debetową. Bank z promocji wyklucza osoby, które od 1 kwietnia 2018 r. do 5 maja 2019 r. były posiadaczem, lub współposiadaczem konta złotówkowego w banku (posiadanie tylko konta oszczędnościowego, albo karty kredytowej nie wyklucza z udziału w promocji). Należy wyrazić zgodę na marketing usług banku, elektroniczny kanał kontaktu i podać adres e-mail i numer telefonu.
  Bank wypłaci jednorazowo 150 zł do końca 4 albo 5 miesiąca kalendarzowego po miesiącu przystąpienia uczestnika do promocji. Ja zapisano w regulaminie promocji, “wypłata do końca 4 miesiąca dot. uczestników, dla których wpływ wynagrodzenia i 5 transakcji kartą debetową zostanie wykonane w każdym z 3 miesięcy licząc od kolejnego miesiąca po przystąpieniu do promocji, wypłata do końca 5 miesiąca dot. uczestników, dla których wpływ wynagrodzenia i 5 transakcji kartą debetową zostanie wykonane w każdym z 3 miesięcy licząc od drugiego miesiąca po przystąpieniu do promocji.”
  Dyspozycję przekazania wynagrodzenia należy złożyć w miesiącu otwarcia konta. Można zrobić to w systemie Santander internet, albo poprzez infolinię banku (polecam tę formę).
  W każdym z trzech następujących po sobie miesięcy bank musi odnotować trzy wpływy na rachunek naszego wynagrodzenia a my powinniśmy wykonać minimum trzy transakcje na dowolną kwotę kartą debetową do konta (jednocześnie jest to warunek bezpłatności tej karty).

Dodatkowo Santander Bank w pakiecie korzyści oferuje:
(1) zwrot do 300 zł płatności rocznie za rachunki (gaz, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne). Wysokość zwrotu to maksymalnie 25 zł miesięcznie (1% wartości opłat)
(2) oprocentowanie 2,7% na koncie oszczędnościowym.

Cechy rachunku Konto Jakie Chcę w Santander Bank

Bank oferuje bezpłatne przelewy Express Eliksir dla rachunku Konto Jakie Chcę. Przelewy te można realizować (zarówno przelewy wychodzące, jak i przychodzące), w modelu 24/7, czyli bez żadnych przerw. Większość banków przyjmuje także takie przelewy w modelu 7/24.

Karta debetowa nic nie kosztuje pod warunkiem wykonania pięciu transakcji na dowolną kwotę w miesiącu.

Brak opłat za prowadzenie rachunku.