Pekao oferuje 100 zł premii za Konto Przekorzystne

Łatwa premia od Banku Pekao S.A. Do wzięcia 100 zł. Proste warunki do spełnienia.

Sprawdź listę kontrolną, czyli kto może skorzystać z promocji?

– nie miałem żadnego rachunku, lub lokaty w Banku Pekao S.A. w okresie od 1 lipca 2018 do 31 grudnia 2018.

– miałem w powyższym okresie rachunki, ale suma ich średniomiesięcznych sald nie przekracza 50 zł, czyli miałem jakieś konto w banku, ale trzymałem tam bardzo niewiele.

Sprawdź listę kontrolną, czyli terminy.

– umowę o Konto Przekorzystne zawrzeć musimy w oddziale Banku Pekao S.A. w okresie od 14 stycznia 2019 do 30 kwietnia 2019 roku.

Cały proces zaczynamy od wejścia na stronę banku.

 

– wraz z rachunkiem powinniśmy zamówić kartę płatniczą, albo aktywować bankowość elektroniczną dzięki której skorzystamy z PeoPay. Karta, lub aplikacja mobilna będą nam potrzebne do spełnienia kolejnych warunków promocji.

Sprawdź listę kontrolną, czyli wymagane płatności i obrót na rachunku.

– jedna płatność kartą, lub w aplikacji mobilnej PeoPay to spełnienie kolejnego warunku promocji.

– wpływy na rachunek w wysokości 500 zł to następny warunek promocji.

I co ważne, zrobić to musimy w ciągu kolejnego pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu otwarcia rachunku. Jeśli zatem rachunek otworzymy w styczniu, to powyższe dwa warunki promocji (płatność kartą/PeoPay i wpływ 500 zł) powinniśmy spełnić w lutym. I to wszystko.

Wypłata premii nastąpi do końca trzeciego pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu podpisania umowy. Dla rachunku otwartego w styczniu wypłata nastąpi do końca kwietnia.


Otwarcie rachunku Konto Przekorzystne następuje w ten sposób, że pozostawiamy swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, numer telefonu) w formularzu dostępnym na stronie banku. Wkrótce dzwoni do nas konsultant i umawia nas na wizytę w wybranym oddziale banku, gdzie dopełnimy formalności związanych z otwarciem Konta Przekorzystnego, zamówieniem karty płatniczej i/lub dostępem do bankowości elektronicznej na potrzeby korzystania z PeoPay.

Przygotuj się wcześniej i wybierz placówkę najbardziej dla Ciebie korzystną. Listę placówek Banku Pekao S.A. znajdziesz pod adresem https://www.pekao.com.pl/placowki-i-bankomaty.html.

Konto Przekorzystne Banku Pekao S.A. – ewentualne koszty

Konto Przekorzystne kosztuje 6 zł miesięcznie, karta kosztuje 3 zł. Jak uniknąć opłat?  Zasilenie konta kwotą min. 500 zł miesięcznie i wykonanie co najmniej jednej płatności kartą lub PeoPay. W przypadku wypłat z bankomatów darmowe są wypłaty z bankomatów własnych banku i dwie wypłaty z dowolnych innych bankomatów w miesiącu. Dotyczy to zarówno wypłat w kraju, jak i zagranicą. Kolejne wypłaty kosztują 2% kwoty, minimum 5 zł.

Dodatkowo, jeśli jesteś klientem banku, który nie ukończył 26. roku życia, to bank nie będzie od Ciebie pobierał żadnych podstawowych opłat za prowadzenie rachunku i kartę płatniczą.

Bank pobiera także 0,20 zł za każdy sms autoryzujący transakcje. Żeby tego uniknąć można autoryzować transakcje w aplikacji mobilnej PeoPay, albo w ostateczności dodać odbiorcę przelewu do zaufanych i ponieść tylko jednokrotny koszt autoryzacji sms.