Moja premia 200 zł od Banku Millennium i Twoja prosta szansa na 200 zł

Zobacz, jak łatwo otrzymałem premię 200 zł w gotówce w promocji Banku Millennium, która zakończyła się w lipcu. Promocja powraca co chwilę i Ty także masz szansę na taką premię. Szczególnie, że warunki są nadal bardzo proste. Przeczytaj, jak łatwo zdobyć premię.

Co zrobiłem, żeby zdobyć 200 zł premii?

17 lipca 2018 złożyłem wniosek o Konto 360° Banku Millennium wraz z kartą płatniczą. Zdecydowałem się na podpisanie umowy w oddziale banku. Następnego dnia w wybranym oddziale w ciągu 10 minut podpisałem umowę i stałem się posiadaczem rachunku Konto 360° Banku Millennium.

Zgodnie z warunkami promocji w sierpniu i wrześniu miałem zapewnić wpływy na ten rachunek w wysokości minimum 1000 zł i wykonać przynajmniej jedną transakcję kartą/BLIKiem na dowolną kwotę. Moje operacje na rachunku były zatem oszczędne: dwa przelewy przychodzące na kwotę minimum 1000 zł, dwa przelewy przychodzące na kwotę po 5,20 do realizacji zakupów – w tym przypadku były to zakupy znaczków poprzez platformę envelo.pl opłacone z pomocą BLIK, dwa przelewy wychodzące. Premia 200 zł pojawiła się na moim rachunku w piątek, 12 października 2018.

Poniżej pełna historia mojego promocyjnego rachunku.

Co powinieneś zrobić, żeby zyskać także 200 zł premii?

Powinieneś złożyć do 26 listopada 2018 wniosek o konto (Konto 360° lub Konto 360° Student) wraz z kartą debetową na dedykowanej stronie promocji. Trzeba wyrazić przy okazji zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez bank oraz podmioty współpracujące.

Premia przyznana będzie za otwarcie Konta 360° lub Konta 360° Student na podstawie wniosku wypełnionego online.

Ważna jest także lista wykluczeń. Premia przyznana będzie tylko za nowych klientów. Starym klientem jest osoba, która na dzień rozpoczęcia Promocji posiada jakikolwiek produkt w Banku, jest stroną jakiejkolwiek umowy z Bankiem lub osobą uprawnioną do składania dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek rachunku w Banku jako posiadacz, współposiadacz rachunku, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator posiadacza rachunku, jak również jest użytkownikiem jakiegokolwiek produktu, w tym karty przedpłaconej pre-paid oraz dodatkowej karty kredytowej, poręcza w Banku kredyt lub posiada jednostki uczestnictwa Millennium TFI, a także jest byłym Klientem Banku, który brał udział w akcji promocyjnej lub sprzedaży premiowej Konta 360° lub Konta 360° Student organizowanej przez Bank lub inny podmiot w ramach której otworzył Konto 360° lub Konto 360° Student.

Powinieneś podpisać do 30 listopada 2018 umowę rachunku (kurier, lub w oddziale – pamiętaj, żeby wybierając opcję podpisania umowy w oddziale zadbać o dokończenie wniosku składanego online a nie złożenie nowego).

Powinieneś zainstalować i aktywować do 5 grudnia 2018 aplikację mobilną banku.

Powinieneś w grudniu i styczniu zapewnić wpływy na rachunek w wysokości minimum 1000 zł i wykonać przynajmniej jedną transakcję kartą debetową, lub BLIKiem.

Premia po spełnieniu warunków promocyjnych wpłynie na konto do 15 lutego 2019. 

Konto 360° – informacje
Opłaty to 0 zł za prowadzenie konta, kartę i wypłaty ze wszystkich bankomatów, jeśli aktywnie korzystamy z konta osobistego, czyli przelewamy na nie minimum 1000 zł wpływów (dowolne przelewy, nawet z własnego konta w innym banku) i płacimy minimum raz w miesiącu kartą do konta lub BLIKIem (dowolne kwoty, bez wypłat z bankomatów).
Konto 360° Student – informacje
Opłaty to 0 zł za prowadzenie konta, kartę i wypłaty ze wszystkich bankomatów, pod warunkiem minimum jednej transakcji w miesiącu kartą do konta lub BLIKIem (dowolne kwoty, bez wypłat z bankomatów). Zasilenie rachunku kwotą minimum 1000 zł jest wymagane tylko dla zdobycia premii. Od lutego 2019 posiadacz rachunku Konto 360° Student nie będzie musiał tego robić.

200 zł do zdobycia w promocji Banku Millennium

200 zł w gotówce można zyskać w powracającej promocji Konta 360° Banku Millennium. Oferta jest limitowana, czyli przewidziano tylko 2000 wniosków, więc może się zakończyć przed czasem.

Co trzeba zrobić w tej nader łatwej promocji?

1. Do 24 września  2018 trzeba złożyć wniosek o Konto 360° lub Konto 360° Student wraz z kartą płatnicza przez specjalną stronę promocji. Powinniśmy zaakceptować regulamin promocji, wyrazić wymagane regulaminem zgody marketingowe (i nie wycofać ich do 12 grudnia 2018). Umowę należy podpisać do 30 września 2018. Jeśli pula dostępnych kont wyczerpie się, bank nie będzie przyjmował więcej wniosków.

2. Pierwsze 100 zł premii zyskamy, jeśli najpóźniej do 14 października 2018  aktywujemy aplikację mobilną Banku Millennium i wykonamy płatność na jeden z dwóch sposobów: (1) zbliżeniowo telefonem przy użyciu HCE lub (2) BLIKiem.

3. Kolejne 100 zł premii zyskamy, jeśli w każdym z dwóch miesięcy (w październiku i w listopadzie 2018) zapewnimy: (1) dla Konta 360° wpływ na konto kwoty minimum 1000 zł oraz wykonamy co najmniej jedną płatność kartą wydaną do konta, (2) dla Konta 360º Student wpływ na konto kwoty minimum 360 zł oraz wykonamy jedną płatność kartą wydaną do konta.

4. Po spełnieniu warunków promocji premia w wysokości 100 zł trafi na nowe konto w Banku Millennium do 18 października 2018 (aktywacja aplikacji mobilnej i płatność zbliżeniowa telefonem, lub BLIKiem) a kolejna premia w wysokości 100 zł trafi na konto do 12 grudnia 2018. 

Konto 360° – informacje
Opłaty to 0 zł za prowadzenie konta, kartę i wypłaty ze wszystkich bankomatów, jeśli aktywnie korzystamy z konta osobistego, czyli przelewamy na nie minimum 1000 zł wpływów (dowolne przelewy, nawet z własnego konta w innym banku) i płacimy minimum raz w miesiącu kartą do konta lub BLIKIem (dowolne kwoty, bez wypłat z bankomatów).

Millennium i łatwe 200 zł do wzięcia w gotówce

EDIT –  promocja została przedłużona o kilka dni . Na złożenie wniosku mamy czas do 31 lipca, na podpisanie umowy mamy czas do 3 sierpnia.

Co trzeba zrobić w tej nader łatwej promocji?
1. Do 27 lipca 2018 31 lipca 2018 trzeba złożyć wniosek o Konto 360° lub Konto 360° Student wraz z kartą płatnicza przez specjalną stronę promocji. Powinniśmy zaakceptować regulamin promocji, wyrazić wymagane regulaminem zgody marketingowe i wybrać metodę podpisania umowy: kurier, albo oddział. Osobiście wybrałem podpisanie umowy w oddziale. Następnego dnia skontaktował się ze mną pracownik banku i kolejnego dnia moja umowa była podpisana.
Na podpisanie umowy mamy czas do 31 lipca 2018 3 sierpnia 2018.

2. Trzeba aktywnie korzystać z konta, czyli w sierpniu i wrześniu zapewnić wpływy  (wystarczy dowolny przelew, ponadto nie jest wymagane przetrzymywanie środków na rachunku) w wysokości minimum 1000 zł oraz wykonać minimum jedną transakcję bezgotówkową kartą, lub BLIKiem.

3. Po spełnieniu warunków promocji premia w wysokości 200 zł trafi na nowe konto w Banku Millennium do 15 października 2018 roku. 

Konto 360° – informacje
Opłaty to 0 zł za prowadzenie konta, kartę i wypłaty ze wszystkich bankomatów, jeśli aktywnie korzystamy z konta osobistego, czyli przelewamy na nie minimum 1000 zł wpływów i płacimy minimum raz w miesiącu kartą do konta lub BLIKIem.